BIP
Monitoring
Ważne informacje

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Kaczorowski
iod.mkaczorowski@cuw.katowice.pl
tel. 32 606 13 23


Menu główne

Strona główna

Informacje o szkole

Grono Pedagogiczne

Pracownicy obsługi

Historia

Jerzy Kukuczka

Hymn Szkoły

Informacje ogólne

Życie szkoły

Dziennik elektroniczny

Szkoła Podstawowa 40 w Katowicach

Wydarzenia

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Galeria

Archiwum wydarzeń

Biblioteka


Świetlica


Pedagog Szkolny


Pielęgniarka szkolna


Doradca zawodowy


Stołówka Szkolna


Osiągnięcia uczniów
2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

Projekty ogólnopolskie

Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji

Młodzi w akcji

Ogólnopolski projekt edukacyjny IPN

Lepsza Szkoła

CertyfikatyNowa strona www
To jest już archiwalna strona www Naszej Szkoły. 17 listopada 2019 roku ruszyła nowa witryna: https://sp40katowice.pl
Zapraszamy!
Stypendium szkolne
Ważne informacje

Informujemy, że do 16 września 2019r. ( poniedziałek ) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi 528 zł netto na jedną osobę w rodzinie.

Nowe druki wniosków wraz z załacznikami mozna pobrac u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie w godzinach jego pracy.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Ważne informacje

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 2 WRZEŚNIA 2019 r.

O GODZINIE 9 00 W AULI SZKOLNEJ.

SERDECZNIE ZAPRASZAM!!!

DYREKTOR SZKOŁY

MAGDALENA DOŁĘGOWSKA

Oddział klasy V

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 nie zostanie utworzony oddział klasy V.

Magdalena Dołęgowska

WAKACJE!!!!
Wiadomości

Znalezione obrazy dla zapytania wakacje

Bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień. Podejmujcie odważne i odpowiedzialne decyzje, bo od nich może zależeć czyjeś zdrowie lub życie!!!

 Do zobaczenia po wakacjach!!!Cool

EGZAMINY POPRAWKOWE

Harmonogram egzaminów poprawkowych:

 26.08.2019 r. godz. 8.30  informatyka

27.08.2019 r. godz. 8.30  matematyka

Bezpieczne WAKACJE

Akcja "Bezpieczne wakacje 2019" rozpoczęta!

Na terenie województwa śląskiego rozpoczęła się akcja "Bezpieczne Wakacje 2019". Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku letniego. Akcja potrwa do 31 sierpnia br.

Podczas "Bezpiecznych wakacje 2019" pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego będą przeprowadzali kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku (http://wypoczynek.men.gov.pl) w trakcie ich trwania.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku.

Problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży należy zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które sprawują nadzór nad warunkami wypoczynku w województwie śląskim.

Zakończenie roku szkolnego
Ważne informacje

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się dnia 19 czerwca 2019r. w auli szkolnej o godzinie 9 00.

Zapraszam Uczniów, Rodziców !!

Magdalena Dołęgowska dyrektor szkoły 

Znalezione obrazy dla zapytania koniec roku szkolnego grafika

Zaproszenie

 

Znalezione obrazy dla zapytania zapraszam
Szanowni Rodzice naszych przyszłych Uczniów  klasy 1 w roku szkolnym 2019/2020 serdecznie zapraszam na spotkanie organizacyjne z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy w dniu 13.06.2019r. o godzinie 17 00 w auli szkolnej. 
( Informacja dotyczy uczniów,którzy złożyli wnioski do 27.03.2019r. , czyli w terminie I rekrutacji)
Pozdrawiam Magdalena Dołęgowska dyr. szkoły
Ważne!!
Ogłoszenia dyrekcji

W związku z zwieszeniem akcji strajkowej 

informuję, że od poniedziałku 29.04.2019r. zajęcia odbywaja sie zgodnie z planem lekcji.

Pozdrawiam i dziekuję za wyrozumiałość podczas tych 3 tygodni.

Dyrektor szkoły Magdalena Dołęgowska 


Wielkanoc 2019r
Ogłoszenia dyrekcji

Cukrowy baranek ma złociste różki pilnuje pisanek na łączce z rzeżuszki. A gdy nikt nie patrzy, chorągiewką buja i cichutko beczy Święte Alleluja.

Radosnych i spokojnych świat 

życzy dyrektor szkoły

Magdalena Dołegowska 

Znalezione obrazy dla zapytania życzenia wielkanocne

REKRUTACJA
Ogłoszenia dyrekcji

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach informuje, że

wszystkie wnioski o przyjęcie uczniów z obwodu do klasy 1 zostały rozpatrzone pozytywnie.

Termin rekrutacji dodatkowej 6.05.2019r. - 14.05.2019r.

Rekrutacja do klas IV, V, VI, VII w terminie dodatkowym.

Z poważaniem Magdalena Dołęgowska

Dyrektor Szkoły

Sukces

Sukces dziewczyn z klasy 3a - oddział gimnazjalny - 1 miejsce w Mistrzostwach Katowic w piłce ręcznej dziewcząt

rocznik 2003 - 2005.

GRATULACJE!!!

Znalezione obrazy dla zapytania sukces sportowy

Informacje MEN

Szanowni Państwo,
od 8 kwietnia w naszej szkole odbywać się będzie strajk nauczycieli. Poniżej przekazuję informację z Ministerstwa Edukacji Narodowej dla rodziców
Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli
Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktycznowychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.
Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).
1.Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz  2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
2.Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
3. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
4.Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
5.Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
6.Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Informacja o strajku

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach informuje , że istnieje możliwość strajku nauczycieli, pracowników obsługi i administracji od 8 kwietnia 2019r. w razie niepowodzeń w negocjacjach związków zawodowych z rządem RP .

Na dzień dzisiejszy dyrektor nie posiada żadnych informacji jaką formę przyjmie strajk, ilu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji do niego przystąpi.

W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie opieki w dniu 8.04.19r. lub podanie informacji , czy uczeń będzie w tym dniu w szkole.

 

O wszystkim na bieżąco będę Państwa informować poprzez stronę internetową oraz dziennik elektroniczny Librus.  

Z wyrazami szacunku

Magdalena Dołęgowska

Dyrektor SP 40 Katowice

KLASA SPORTOWA
Ważne informacje

Godzina dla Ziemi
Wiadomości

30 marca 2019r. o godzinie 20:30 miliony ludzi na całym świecie zgaszą światło podczas symbolicznej Godziny dla Ziemi WWF.

Uczniowie , Nauczyciele, Rodzice SP 40 Katowice  wyrażą w ten sposób troskę o przyszłość środowiska naturalnego. 

Jest to również okazja do zastanowienia się nad zachodzącymi zmianami klimatu i nad tym jak można osobiście zaangażować się w ochronę środowiska.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO PRZYŁACZENIA SIĘ DO AKCJI!!!!Cool

Znalezione obrazy dla zapytania godzina dla ziemi 2019

REKRUTACJA - ODDZIAŁ SPORTOWY
Ogłoszenia dyrekcji

Znalezione obrazy dla zapytania KLASA SPORTOWA

SZKOŁA PRZEPROWADZA REKRUTACJĘ DO IV KLASY ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PIŁKA RĘCZNA. 

Link do Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2019r Nr 116/2019 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
http://bip.katowice.eu/ogloszenia/zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=10836&menu=620

SERDECZNIE ZAPRASZAM!!!!

Dyrektor SP 40 Magdalena Dołęgowska 

Konkurs "Mistrz matematyki"

15 marca, w trakcie obchodów święta liczby PI na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Śląskiego odbył się finał XII edycji Konkursu Mistrza Matematyki. Do tegorocznego finału dostało się 10 uczestników, a wśród nich uczennica oddziału gimnazjalnego Naszej Szkoły - Zuzanna z klasy 3c.  GRATULUJEMY FINALISTCE !!!


Podziękowania

Serdecznie dziękuję Moim Uczniom ich Rodzicom , Moim Nauczycielom , Moim pracownikom obsługi i administracji za dzisiejszy Dzień Patrona. Dziękuję wszystkim gościom za przybycie. 
Dzień wesoły, bardzo ważny w życiu Naszej szkoły. 
NASZ PATRON - NASZ AUTORYTET.
Pielęgnujmy tą tradycję.

Dyrektor szkoły Magdalena Dołegowska 

Znalezione obrazy dla zapytania dziękuję

OŚWIADCZENIE DYREKTORA SZKOŁY!
Ogłoszenia dyrekcji

OŚWIADCZENIE DYREKTORA SZKOŁY!

Ze względu na dochodzące do szkoły negatywne głosy dotyczące funkcjonowania SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  40 IM. JERZEGO KUKUCZKI w Katowicach dyrektor szkoły oświadcza:

- Wszystkie klasopracownie edukacji wczesnoszkolnej są dostosowane do Uczniów, ponadto są wyposażone w nowe meble i pomoce dydaktyczne , a dla przyszłorocznych klas I w grudniu 2018r. zakupiono wszystko , aby od 1 września 2019 r. nowi uczniowie mogli rozpocząć naukę w komfortowych warunkach  ( remonty w okresie ferii letnich).

- W szkole funkcjonują dwie duże nowoczesne świetlice , w których Uczniowie spędzają miło czas, uczestniczą w zajęciach oczekując na swoich Rodziców.

- Nieprawdą jest , że Uczniowie oddziałów gimnazjalnych dokuczają i dręczą młodszych kolegów/koleżanki , wręcz przeciwnie razem współpracują przy organizacji imprez i akcji szkolnych, razem w nich uczestniczą. Uczniowie oddziałów gimnazjalnych są opiekuńczy i pomocni dla swoich młodszych koleżanek i kolegów. Jako dyrektor tej placówki wyrażam swoje niezadowolenie z opinii o MOICH STARSZYCH UCZNIACH.

- Nieprawdą jest , że nauczyciele nie potrafią pracować z młodszymi Uczniami, posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

- W szkole są organizowane zajęcia dodatkowe dla Uczniów , które wynikają z ich zainteresowań , nikt nie narzuca w jakich zajęciach ma Uczeń uczestniczyć.

Serdecznie zapraszam na Dzień Otwarty 19 marca 2019r. o godzinie 17 00. Odpowiemy na wszystkie pytania, pokażemy Naszą Szkołę , jesteśmy do Państwa dyspozycji nie tylko w „ Dniu Otwartym”.

Jestem dyrektorem otwartym na propozycje Uczniów, Rodziców, Nauczycieli. Będę zawsze dbała o dobre imię szkoły. Rada Pedagogiczna i ja wiemy , że szkołę tworzą: UCZNIOWIE – RODZICE – NAUCZYCIELE.

Czekamy na Państwa i Wasze pociechy.

Zapraszamy na naszą stronę internetową oraz na fanpage na Facebook.

Dyrektor Szkoły

Magdalena Dołęgowska

Przygotowania
Ważne informacje

W świetlicy i auli szkolnej odbywają się próby i przygotowania do przedstawienia, które wszyscy będziemy mogli zobaczyć podczas Dnia Otwartego. Praca , jak można zobaczyć na zdjęciach przeplata się, jak to zwykle u nas bywa, z dobrą zabawą. 

Zdjęcia w galerii

Znalezione obrazy dla zapytania radość dzieci

World Senior Badminton Championships 2019
Wiadomości

Znalezione obrazy dla zapytania world senior badminton championships 2019 poland

15 marca 2019r. w naszej szkole będzie miała miejsce akcja społeczna promująca "World Senior Badminton Championships 2019".

Uczniowie wszystkich klas wezmą udział w promowaniu wydarzenia . 

Zajęcia wychowania fizycznego oparte na : 

• organizacji konkursów tematycznych

• organizacji meczów pokazowych z udziałem reprezentantów Polski

• gra z reprezentatami Polski

• spotkanie z ambasadorami Mistrzostw 

Ponadto w szkole zostaną ustawione stanowiska promujące Mistrzostwa Świata Seniorów, każdy uczestnik wydarzenia otrzyma gadżet.

LaughingLaughingInnocentCool

Dzień Otwarty
Ogłoszenia dyrekcji

Znalezione obrazy dla zapytania dzień otwarty w szkole

Dyrektor , Rada Pedagogiczna , Uczniowie 

zapraszają na " Dzień Otwarty" .

19 marca 2019r.

godzina 17 00

1. Spotkanie w auli szkolnej 

2. Prezentacja szkoły. 

" NASZA SZKOŁA CIĘ OŚWIECI, TU SIĘ UCZĄ MĄDRE DZIECI" 

Zapraszamy!!!!

"Nie bądź smutny, bądź wesoły, zostań uczniem naszej szkoły!"

Młodzi w akcji
Wiadomości

Znalezione obrazy dla zapytania młodzi w akcji ceo

Dyrektor Szkoły informuje, że uczniowie zakończyli udział w programie "Młodzi w akcji" realizowany we współpracy z CEO. Otrzymaliśmy certyfikat. 

GRATULUJĘ!!!

M. DOŁĘGOWSKA Cool

Certyfikat
Wiadomości

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły otrzymali certyfikat

Gratuluję!!!

Dyrektor szkoły

Magdalena Dołęgowska CoolZnalezione obrazy dla zapytania akademia bezpiecznego puchatka

REKOLEKCJE

  W dniach 11-13.03.2019 r. w Naszej Szkole odbywać się będą Rekolekcje według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 11.03.19r.

Godzina

Klasy I a i II a SP 40

G 10

8.00-9.00

Spotkanie z p. Romanem Bodziochem

(aula SP 40)

 

9.00-10.00

 

Droga krzyżowa

(kaplica bonifratrów)

Spotkanie z p. Romanem Bodziochem

(aula SP 40)

10.00-11.00

Nauka rekolekcyjna

(bazylika)

Film

(aula SP 40)

11.00-12.00

 

Film

(aula SP 40)

12.00-13.00

 

Nauka rekolekcyjna

(bazylika)

Wtorek 12.03.19r.

Godzina

Klasy I a i II a SP 40

G 10

9.00-10.00

Film

(aula SP 40)

 

10.00-11.00

Spotkanie z p. Hanną Pasterny

(sala parafialna)

Droga krzyżowa

(kaplica bonifratrów)

11.00-12.00

Nauka rekolekcyjna

(bazylika)

Spotkanie z p. Hanną Pasterny

(sala parafialna)

12.00-13.00

 

Nauka rekolekcyjna +Spowiedź

 

Środa 13.03.19r.

Godzina

Klasa I a i II a SP 40

G 10

9.30-11.00

Msza św.

 (bazylika)

Msza św.

(bazylika)

Dbamy o środowisko
Ogłoszenia dyrekcji

Dyrektor Szkoły informuje, że w szkole rozpoczynamy realizację  programu promującego świadomość ekologiczną " My dla Ziemii , Ziemia dla Nas" . Od II półrocza zachęcam wszystkich Uczniów, Nauczycieli, pracowników obsługi do selektywnej zbiórki odpadów.

Cele programu, w tym cele ekologiczne i edukacyjne: 

Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i wszystkich objętych programem ,ochrony zasobów Ziemi poprzez wyrobienie nawyków dbałości o otoczenie i rozpowszechnianie problemów ekologicznych.

Wskazanie pozytywnych i negatywnych zachowań ludzi w kontaktach z przyrodą.

Kształcenie spostrzegawczości i innych cech dobrego ekologa.


ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY !!!!

Znalezione obrazy dla zapytania ziemia eko

 


Wielka Liga Czytelników

Wielka Liga Czytelników – etap szkolny
31 stycznia w naszej szkole odbył się test kwalifikacyjny do etapu powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”. W konkursie wzięło udział czworo uczniów z  klasy 1a i 2a szkoły podstawowej. Nasi mali Czytelnicy mieli za zadanie samodzielnie wypełnić test do książki Waldemara CichoniaCukierku, ty łobuzie!”.

 Z pośród uczestników wyłoniono dwójkę uczniów, którzy spełnili wymogi regulaminu konkursu, tj. test uzupełniali samodzielnie oraz uzyskali minimum 80 punktów na 100 możliwych do zdobycia. W etapie powiatowym naszą szkołę reprezentować będą:

Martyna  klasa 1a

Nina  klasa 2a

Dziewczynkom gratulujemy oraz życzymy sukcesów w dalszych etapach konkursu.

 


Ferie, ferie!!!!

Znalezione obrazy dla zapytania ferie zimowe

Życzę wszystkim uczniom,  miłych i bezpiecznych ferii zimowych oraz odpoczynku po trudach ciężkiej, kilkumiesięcznej pracy. Niech ten wspaniały czas dostarczy Wam niezapomnianych wrażeń oraz wielu ciekawych przeżyć. Odpoczywajcie, cieszcie się przygodami, poznawaniem nowych miejsc i ludzi. Mamy nadzieję, że wrócicie wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci oraz wypoczęci, z nową energią do pracy w drugim półroczu.

Dyrektor szkoły Magdalena Dołęgowska 

LaughingCoolWinkLaughing

Rekrutacja 2019/2020
Ważne informacje

Znalezione obrazy dla zapytania rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im . Jerzego Kukuczki  w Katowicach informuje, że dnia 15 marca 2019 r. rozpoczyna się rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/2020

i będzie trwała do 27 marca 2019 r.

Wnioski do pobrania w zakładce "nabór do szkoły"

Link do Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2019r Nr 116/2019 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
http://bip.katowice.eu/ogloszenia/zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=10836&menu=620

SERDECZNIE ZAPRASZAM!!!!

Dyrektor SP 40 Magdalena Dołęgowska 

W KRÓTCE ZAMIEŚCIMY NA STRONIE ZAPROSZENIE NA " DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY"

Egzamin gimnazjalny 2019 - bardzo ważne informacje dla uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych oraz ich rodziców
Ważne informacje

 

Data

Część egzaminu

i przedmioty wchodzące

 w jej zakres/poziom

 

Godzina

Wejścia

 na salę

Godzina rozpoczęcia

 

Czas trwania

(w minutach)

Maksymalny czas

 (w minutach)

trwania egzaminu

dla uczniów, którym  czas może być wydłużony

10.04. 2019

Humanistyczna

Historia i wiedza

o społeczeństwie

8:30

9:00

60

80

język  polski

10:40

11:00

90

135

11.04.2019

Matematyczno - przyrodnicza

Przyroda

(biologia, chemia, fizyka, geografia)

8:30

9:00

60

80

Matematyka

10:40

11:00

90

135

12.04.2019

Z  języka obcego nowożytnego

Język obcy

(zgodnie z deklaracją)

poziom podstawowy

8:30

9:00

60

80

poziom rozszerzony

10:40

11:00

60

90

1.     Uczeń zgłasza się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły – o godz. 8:15 , przypisanie do sal – informacja od wychowawcy

2.     O ustalonej godzinie (8:30) zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną)  i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

3.      Na egzamin uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą  przybory do pisania tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem  oraz – w przypadku egzaminu  z zakresu matematyki –linijkę. Uczeń może mieć małą butelkę z wodą, którą w czasie rozwiązywania zadań ustawia na podłodze obok nogi stolika , aby nie zalać arkusza.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

4.     Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela zdających odbiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

5.     Arkusze egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu.

6.     Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:

a)     Zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkuszaegzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego

b)    Sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne, tzn. czy zawierają:

-   w części pierwszej z zakresu:

  -  historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

  - języka polskiego – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi

-   w części drugiej z zakresu:

 przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

 - matematyki – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi                          

-  w części trzeciej na poziomie:

 - podstawowym – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

 - rozszerzonym – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi                                        

c)     Sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, czy są one

wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań (braki zdający powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego, a po otrzymaniu kompletnego arkusza – potwierdzić jego odbiór czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu danego zakresu/poziomu egzaminu).

d)     Sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach.  W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL, zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL.

Przewodniczący zespołu nadzorującego koryguje ten numer w wykazie zdających w danej sali oraz zamieszcza w protokole przebiegu danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sali adnotację o stwierdzeniu błędu. Na zeszycie zadań egzaminacyjnych, karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych (jeżeli stanowi część arkusza) i karcie odpowiedzi w miejscach przeznaczonych na  naklejkę przygotowaną przez OKE członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły.

e)     Wyrwać ze środka arkusza kartę rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi na egzaminach  z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym - nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań.

f)      Zakodować arkusz. Uczeń koduje:

f.1.  w części pierwszej z zakresu:

-          historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi

-          języka polskiego – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz  kartę odpowiedzi

f.2.  w części drugiej z zakresu:

  -        przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi

-          matematyki – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz  kartę odpowiedzi

  f.3.  w części trzeciej z języka obcego nowożytnego:

-              w przypadku arkusza na poziomie podstawowym – zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi

-              w przypadku arkusza na poziomie rozszerzonym – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań  zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi.

7.     Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy. Uczeń zapoznaje się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza. Zdający sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego dany zakres odpowiedniej części egzaminu i otrzymuje kompletny arkusz.

8.     Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia.  W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

9.     Zdający rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem

10. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów (słuchaczy) niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

11.      W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

-   nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu  nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na zdający pozostawia    zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali)

nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca

-   w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi

-   nie wypowiada uwag i komentarzy

- nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

12.   Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem,że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego.

13.  W przypadku:

-       stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnychprzez ucznia

-        wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej

-       zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z arkuszem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu, przeprowadzanego w terminie głównym, z jednego z powodów wyżej  określonych przystępuje ponownie do tego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w komunikacie o harmonogramie. Jeżeli unieważnienie nastąpiło w przypadku danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego jako „0%”.

14. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem:

-          zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz egzaminacyjny.

( Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania oraz kompletność arkusza i odbiera go. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca przeniesienie odpowiedzi na kartę (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją oraz korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności, tj. G-2, G-4, G-5, G-6, G-7, G-8).

-        Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

15.  Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie, którzy przenoszą rozwiązania na kartę, mają 5 dodatkowych minut, żeby sprawdzić poprawność wykonania tej czynności. Ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań, a wyłącznie na weryfikację poprawności przeniesienia rozwiązań na kartę odpowiedzi. Po upływie 5 minut zdający kończą pracę z arkuszem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego. Zdający, którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zgłaszają ten fakt nauczycielowi.

16. Praca z drugim arkuszem egzaminacyjnym w danym dniu rozpoczyna się po przerwie i przebiega zgodnie z zasadami opisanymi w punktach od 6. do 13.

17. Jeżeli uczeń uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, on lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

18. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w pkt 15., lub z urzędu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na jego wynik. Uczeń przystępuje do odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

19. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów skutkuje unieważnieniem odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu tych zdających (decyzję podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej  w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Uczeń przystępuje do odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

20. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który przystąpił do odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu  w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu tego ucznia (słuchacza). W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu dla danego ucznia (słuchacza), w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych  z odpowiednich zakresów/poziomów danej części egzaminu, wpisuje się „0%”.

21. W sytuacjach, o których mowa w pkt 17.–19., dyrektor komisji okręgowej przekazuje dyrektorowi szkoły oraz, za jego pośrednictwem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia lub słuchaczowi, któremu został unieważniony dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, pisemną informację o przyczynach unieważnienia.

 Podstawa sporządzenia instrukcji:   „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019”.

Więcej informacji o egzaminie gimnazjalnym, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w Informatorze o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl).

Na tej samej stronie dostępne są również przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz arkusze z sesji egzaminu gimnazjalnego z lat ubiegłych.

Bezpieczne ferie
Ważne informacje

Znalezione obrazy dla zapytania bezpieczne ferie

Dzień Babci i Dziadka

Serdecznie zapraszamy

Kochane Babcie i Dziadków oraz Rodziców

 

na uroczyste spotkanie z okazji obchodów Dnia Babci i Dziadka,
które odbędą się w naszej szkole 29 stycznia o godzinie 17.00

W programie:

 •   przedstawienie jasełkowe w wykonaniu uczniów klas gimnazjalnych
 •   koncert kolęd w wykonaniu uczniów klasy 1a i 2a SP
 •   słodki poczęstunek.

 

Zapraszamy !!!

SMUTEK

Znalezione obrazy dla zapytania ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o  śmierci 
naszej koleżanki 

Agnieszki Filak 

Przez wiele lat z dużym zaangażowaniem poświęcała się pracy dydaktycznej, wychowawczej w naszej szkole.

Była naszą koleżanką , nauczycielem, opiekunem Samorządu Uczniowskiego.

Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłej łączymy się w bólu
i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrektor Szkoły , Nauczyciele, Pracownicy Obsługi i Administracji , Uczniowie , Absolwenci
Kiermasz

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Szkolnego Kiermasz Rękodzieła w dniach od 10 do 21 grudnia.Dochód ze sprzedaży naszych prac, przeznaczymy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i rehabilitację dzieci i młodzieży, będących pod opiekę akcji "Wkręć się w pomaganie".

Zdjęcia w galerii

PODZIĘKOWANIA
Ogłoszenia dyrekcji

 

Znalezione obrazy dla zapytania szlachetna

Nie zajmujemy I miejsc w konkursach, ale w dawaniu radości jesteśmy najlepsi. 
Szlachetna Paczka - 8.12.2018r. 
Pomaganie daje radość obu stronom. 
Serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym: Uczniom, Rodzicom, Absolwentom, Nauczycielom.
Ściskam Was Kochani - Magda Dołęgowska dyrektor najlepszej szkoły.
PS. Jedna paczka jechała do Nas , aż z Holandii .

Zdjęcia w galerii i na naszym fanpage na FB.

PODZIĘKOWANIA

Znalezione obrazy dla zapytania dziękuję tort

Dyrektor Szkoły składa serdeczne podziękowania Rodzicom zaangażowanym w organizację poczęstunku dla zaproszonych gości podczas XI Boguckich Prezentacji Barbórkowych.

Magdalena Dołęgowska 

XI Prezentacje Barbórkowe
Ogłoszenia dyrekcji

Znalezione obrazy dla zapytania barbórka

Katowickie jednostki oświatowe : Szkoła Podstawowa nr 40 ,

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 , Miejskie Przedszkole nr 14,

Miejskie Przedszkole nr 20, Miejskie Przedszkole nr 22,

Miejskie Przedszkole nr 49,

Miejskie Przedszkole nr 97,

Przedszkole Parafii Św. Szczepana

oraz Miejski Dom Kultury Katowice – Bogucice

serdecznie

ZAPRASZAJĄ

na XI Prezentacje Barbórkowe,

które odbędą się

3.12.2018r.

o godzinie 10 00

w auli

Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 

Doradztwo zawodowe
Wiadomości

Projekt „Katowice miastem fachowców

 

            Dnia 6 listopada bieżącego roku uczniowie klas gimnazjalnych naszej szkoły, mogli w ramach projektu „Katowice miastem fachowców” wziąć udział w kolejnej wizycie studyjnej. Tym razem gościło nas Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej. Uczniowie mieli okazję zwiedzić studio nagrań i obejrzeć pokaz mody prezentujący prace uczniów. Bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie

 

Karolina Wittmann-Widera

Szkolny Doradca Zawodowy

Niepodległość

korowódKorowód Niepodległości

SP 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 

dla 

Niepodległej.

Zapraszamy do galerii. 

Korowód

Balonowy zestaw dekoracyjny biało-czerwony

 

 

UCZNIOWIE  -  WIWAT NIEPODLEGŁA!

                W związku z obchodami 100 lat odzyskania  przez Polskę niepodległości, 9.11.2018r. odbędzie się Korowód Niepodległości. Trasa korowodu – nasza szkoła – Przedszkole nr 49 – Przedszkole 97 – Szkoła Podstawowa nr 13 – Przedszkole nr 21 – Dom Kultury ul. Markiefki. 

 Pod Domem Kultury tworzymy ‘’żywą flagę’’ dlatego prosimy, aby gimnazjaliści przynieśli w tym dniu białe balony, a klasa Ia i II a balony czerwone.Doradztwo zawodowe

Dnia 23 października uczniowie klas trzecich gimnazjum mieli okazję wziąć udział w ramach projektu : "Katowice miastem fachowców w dwóch wizytach studyjnych.W pierwszej gościła nas Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek",gdzie poznaliśmy zasady jej funkcjonowania.W drugiej wizycie, uczniowie mogli  zwiedzić warsztaty Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych.W ramach powyższego projektu, uczniowie mogli już poznać zasady pracy firmy budowlanej i wykończeniowej.

K.Wittmann-Widera-Szkolny Doradca Zawodowy.

Pasowanie

Dnia 16 października w naszej szkole odbyło się pasowanie na pierwszoklasistę. Dzieci z wdziękiem i elegancją recytowały wiersze i pięknie śpiewały piosenki. Przedstawicielki uczniów najstarszych klas dały pierwszoklasistom kilka dobrych rad i złożyły im życzenia z okazji włączenia ich w poczet uczniów naszej szkoły.

Serdecznie dziękujemy za obecność dyrekcji i przedstawicieli Rady Pedagogicznej.

Rodzicom dziękujemy za pamiątki w postaci tarczy szkolnej, smakowity poczęstunek oraz napoje i piękny wizerunek dzieci.

Naszym nowym uczniom gratulujemy i życzymy samych sukcesów

Szczyt klimatyczny
Ogłoszenia dyrekcji

Znalezione obrazy dla zapytania szczyt klimatyczny

Szczyt Klimatyczny, który przyciągnie do Katowic 30 tys. delegatów ze 196 krajów, wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu – w szczególności w Strefie Kultury i jej sąsiedztwie (wynika to z rygorystycznych wymogów Organizacji Narodów Zjednoczonych – organizatora Szczytu Klimatycznego). Poniżej podajemy stan uzgodnień obowiązujący na 20 listopada. Ze względu na potencjalną możliwość wprowadzania dalszych zmian (szczególnie tym czasowych) zachęcamy Państwa do śledzenia aktualnych informacji, które będą publikowane na stronie www.katowice.eu.

ULICE ZAMKNIĘTE DLA RUCHU

 • Olimpijska
 • Góreckiego
 • Dobrowolskiego (od wjazdu na teren Muzeum Śląskiego do ul. Góreckiego)

Na ulicach tych zapewniony będzie dojazd do przyległych posesji, m.in. do obiektów NOSPR i biurowca .KTW od ul. Olimpijskiej. Przyległe odcinki ul. Ordona, Skrzypka i Nadgórników staną się drogami bez przejazdu (patrz mapka).

 

DODATKOWE ZAKAZY ZATRZYMYWANIA SIĘ POJAZDÓW

 • al. Roździeńskiego (jezdnia północna) od ul. Dobrowolskiego do Ronda
 • Dobrowolskiego (obie jezdnie)
 • Dudy-Gracza (obie jezdnie) od ulicy Pańki do al. Roździeńskiego
 • Pańki od wyjazdu z parkingu hotelu Novotel do ulicy Dudy-Gracza
 • Kopalnianej od Markiefki do Ścigały
 • Ścigały od Kopalnianej do Nadgórników
 • Nadgórników od Ścigały do Dobrowolskiego

Zakazy nie będą dotyczyć zatok postojowych wydzielonych poza jezdniami.

ZAKAZY RUCHU PIESZYCH

 • Zakazami ruchu pieszych objęte zostaną chodniki przy Spodku wzdłuż al. Roździeńskiego i al. Korfantego, fragment ul. Olimpijskiej w rejonie MCK oraz ul. Góreckiego z zapewnieniem dojść do posesji. Cała Strefa Kultury, z wyjątkiem Muzeum Śląskiego i NOSPR, będzie zamknięta dla mieszkańców.
  • Zamknięte zostaną kładki - z ul. Uniwersyteckiej do Strefy Kultury oraz nad ul. Olimpijską.

DODATKOWE ZMIANY 3, 12, 13 i 14 GRUDNIA

 • 3 grudnia po godz. 16.00 planowane jest czasowe wyłączenie z ruchu samochodowego al. Korfantego od ronda do ul. Katowickiej w obu kierunkach.
 • Planowane jest również wprowadzanie na bieżąco dodatkowych, krótkotrwałych zmian w organizacji ruchu, szczególnie w okresie 12 - 14 grudnia, związanych z przyjazdem do naszego miasta prezydentów, premierów i ministrów państw biorących udział w COP24. 

INNE WAŻNE ZMIANY

 • Od 25 listopada do 17 grudnia w godz. od 7.00 do 23.00 obowiązywać będzie czasowy zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t, z wyłączeniem autobusów. Zakaz dotyczyć będzie: odcinka drogi krajowej nr 79 przebiegającego w ciągu ulic: al. Roździeńskiego – Chorzowska, od węzła al. Roździeńskiego z ul. Murckowską i Bagienną do skrzyżowania ul. Chorzowskiej z ul. Stęślickiego i Grundmanna. Zakaz dotyczyć będzie obu kierunków łącznie z tunelem pod rondem oraz al. Korfantego od ul. Katowickiej do ronda, także w obu kierunkach. Na podstawowych drogach wlotowych do Katowic umieszczone będą tablice informujące o zakazach.
  • Na odcinku ul. Uniwersyteckiej po prawej stronie od al. Roździeńskiego do ul. Piastowskiej utworzone zostaną dodatkowe postoje taksówek. Kolejny postój taksówek zostanie utworzony na al. Korfantego poniżej ul. Morcinka, natomiast funkcjonujący postój poniżej ul. Misjonarzy Oblatów zostanie wydłużony.
  • System wypożyczalni rowerów miejskich funkcjonować będzie do zakończenia Konferencji COP24. Natomiast stacja rowerowa, która z parkingu przy NOSPR została przeniesiona na al. Roździeńskiego przy biurowcu .KTW, będzie dostępna wyłącznie dla delegatów COP24.
  • Ograniczenia w postoju pojazdów w rejonach hoteli. W początkowym okresie Konferencji w dniach od 2 do 4 grudnia wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się na fragmentach ul. Uniwersyteckiej i Piastowskiej w rejonie hotelu Courtyard by Marriott Katowice, ul. Dworcowej w rejonie hotelu Monopol oraz ul. Wojewódzkiej w rejonie hotelu Q Hotel Plus Katowice.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

 • Autobusy i tramwaje na terenie miasta kursować będą zgodnie z rozkładem, za wyjątkiem linii autobusowej nr 940 dojeżdżającej do Muzeum Śląskiego, która omija ul. Olimpijską, Góreckiego i Dobrowolskiego i jedzie na przystanek Katowice Strefa Kultury przy os. Gwiazdy.
 • Zostanie uruchomiona specjalna linia dodatkowa: COP T – tramwaj kursujący na trasie Plac Wolności – Stadion Śląski

LISTA ALTERNATYWNYCH PARKINGÓW

 • Katowicki Park Leśny przy ul. Trzech Stawów, dojazd od ul. Francuskiej – pojemność 100 miejsc parkingowych, dojazd autobus 110 (odległość do przystanku Muchowiec Park 100 m, kursuje do dworca PKP od g. 6.13 do godz. 20.12 co godzinę, czas dojazdu do dworca 16 min oraz z dworca PKP od 5.28 do 19.57 co godzinę).
 • Parking przy C.H. Belg (od strony Biblioteki Śl.) – 150 miejsc parkingowych, dojazd autobus KZK GOP 910 (odległość do przystanku Krasińskiego 50 m, kursuje od 4 rano do 23.33 co 15 min, czas dojazdu do dworca PKP 13 min).
 • Parking przy Cmentarzu Komunalnym – 400 miejsc parkingowych

– dojazd autobusem 674, (odległość do przystanku 20 m, kursuje od 6 rano do 23.47 co 30 min, czas dojazdu do dworca 13 min)

– dojazd autobusem 900 (kursuje od 6.20 rano do 18.32 co godzinę, czas dojazdu do dworca 21 min).

Natomiast dla gości wydarzeń w NOSPR proponowane są następujące lokalizacje alternatywnych parkingów:

 • Strefa płatnego parkowania – 1851 miejsc w ścisłym centrum – strefa nieodpłatna po godz. 16.30.
 • Parking na terenie Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Chełkowskiego odpłatny, 550 miejsc. Cennik: do 15 minut – bezpłatnie, od 15 min. do 45 min - 2,50 zł , od 45 min. do 1 godz. - 3 zł, od 1 godz. do 2 godz. - 6 zł, od 2 godz. do końca dnia - 8 zł.

 

W dniach od 16 listopada do 17 grudnia 2018 roku uruchomiony został Punkt Informacyjny o COP24 dla mieszkańców. Punkt Informacyjny zlokalizowany jest w Biurze Obsługi Mieszkańca przy ul. Rynek 1 i funkcjonuje w godzinach pracy Urzędu tj. w dniach od wtorku do piątkuod 7:30 do 15:30, w poniedziałki od 7:30 do 17:00. W Punkcie Informacyjnym można uzyskać bieżące
informacje dotyczące organizacji Szczytu Klimatycznego w Katowicach. Uruchomione zostały dwa dedykowane numery telefoniczne: (32) 259-36-39 oraz (32) 259-34-03. Zapytania można równieżkierować droga elektroniczną na adres e-mail:urzad.miasta@katowice.eu

 

 

 
Harmonogram dnia
Ogłoszenia dyrekcji

 

Harmonogram dnia 12.10.2018r.

1. Lekcje od 1 do 3 odbywają się zgodnie z planem.

2. Lekcje od 4 do 5 uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela ( miejsce aula ).

3. Po 5 lekcji kończą się wszystkie zajęcia lekcyjne. 

4. Świetlica szkolna działa w niezmienionych godzinach .

Dyrektor Szkoły 

Klasa 1a

W  dniu 04.10.br. uczniowie klasy Ia podczas zajęć lekcyjnych przygotowywali samodzielnie, pod okiem wychowawczyni, różnorodne potrawy z jaj.

A jakie pyszne i piękne potrawy z jajkami wyczarowali sami zobaczcie w naszej galerii –ślinka cieknie mniam, mniam.

KONKURS


             MIĘDZYSZKOLNY                  
KONKURS Z OKAZJI 100 LAT ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

      pt.  ’’Pieśni, z którymi szliśmy do wolności.’’


Regulamin:
 1.  Celem konkursu jest:

- uczczenie 100 lecia niepodległości Polski.
- Rozpowszechnienie znajomości pieśni legionowych i patriotycznych.
- Kształtowanie postaw patriotycznych.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych miasta   Katowice, klas IV- VII i klas  gimnazjalnych.
3. Konkurs jest przeznaczony dla chórów, grup, zespołów - od 3 osób.
4. Grupy wykonują 2 pieśni , obowiązkowo 1 legionową, a następną dowolną , związaną z walką o wolność i  demokrację . Druga, może być współczesną patriotyczną pieśnią.
5. Szkołę może reprezentować 1 zespół, uczestnicy nagrywają  własny występ, zapisują na płytce CD i przesyłają pocztą na adres szkoły lub e-mailem na adres k.polanska@poczta.fm w tytule 100 lat niepodległości
6. Jury stanowić będą nauczyciele muzyki, religii i historii. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
7. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 40 im. Jerzego Kukuczki w 40-216 Katowicach, ul Słowiańska 1. Z dopiskiem 100 lat niepodległości.

Termin nadsyłania nagrań 2.11. 2018r.

Młodzi w akcji
Wiadomości

Nasza szkoła przystapiła do ogólnopolskiego programu " Młodzi w akcji" , którego celem jest inspirowanie opiekunów i opiekunek młodzieży oraz ich podopiecznych do podejmowania nieszablonowych działań na rzecz swojej okolicy i jej mieszkańców. W jesiennej edycji programu zainspirujemy Was do niebanalnych i wartościowych akcji z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, m.in. zagłębimy się w życiorysy lokalnych bohaterów i bohaterek oraz spróbujemy wesprzeć żyjących, ale często osamotnionych świadków historii. Zastanowimy się także, czym jest dla nas niepodległość dzisiaj i w jaki sposób możemy działać w imię tej wartości w naszym codziennym życiu.  Program Młodzi w Akcji jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w ramach programu Szkoła Ucząca się.

Znalezione obrazy dla zapytania młodzi w akcji 2018

PODZIĘKOWANIA
Ogłoszenia dyrekcji

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM

W "ŚWIĘTO KARTOFLA"

I TYM , KTÓRZY PRZYJĘLI NASZE ZAPROSZOSZENIE.

ZAPRASZAMY ZA ROK.

Dyrektor Szkoły, Nauczyciele, Samorząd Uczniowski 

( zdjęcia w galerii )

Znalezione obrazy dla zapytania dziękujemy

 

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

NA LISTOPADOWE  - JUBILEUSZOWE WARSZTATY,MINIWYKŁADY, DYSKUSJE W SPECJALISTYCZNEJ PORADNI RODZINNEJ

W KATOWICACH.

W roku szkolnym 2018/2019  Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach obchodzi 20 – lecie swojego istnienia.

W związku z tym przygotowaliśmy specjalną ofertę spotkań, warsztatów, mini wykładów dla mieszkańców Katowic.

Naszym celem jest zwiększenie dostępności do naszej specjalistycznej oferty oraz wyjście naprzeciw państwa potrzebom.

W związku z tym Jubileuszowe Spotkania będą odbywały się w trzy soboty listopada 2018r. tj. 10.11.2018r.; 17.11.2018r. i 24.11.2018r.

Prosimy o bezpośredni kontakt z placówką 32 258 35 12, w celu zapisania się na spotkania, warsztaty, w których chcielibyście państwo wziąć udział.

Serdecznie zapraszamy.

                                                                      Iwona Szczepanowska

                                                                        Dyrektor SPR

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM W GABLOCIE NA PRZECIWKO SEKRETARIATU.

Uniwersytet Najlepszych

Uniwersytet Najlepszych

Miło nam oznajmić , że uczennica klasy III b Zuzanna C.  zakwalifikowała  się do programu " Uniwersytet Najlepszych" i w roku akademickim 2018/2019 będzie realizować zajęcia z tutorem w murach Uniwersytetu Śląskiego. 

GRATULUJEMY!!!!CoolInnocentLaughing

Święto Kartofla
Wiadomości

Znalezione obrazy dla zapytania ziemniak

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI, RADA PEDAGOGICZNA , DYREKTOR SZKOŁY 

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

NA

ŚWIĘTO KARTOFLA 

W DNIU 5.10.2018R GODZINA 17 00

( teren przy szkole)

wykłady z biorobotyki

     W dniu 12 września 2018r. uczniowie klasy Ia i IIa wzięli udział w wykładach z biorobotyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Na pierwszym z trzech wykładów poznaliśmy Bobota - robota o wzroście dziecka, który poruszał się i mówił. Bobot został zaprojektowany by podobać się dzieciom. Nasi uczniowie mogli nim posterować oraz go poprzytulać. Bobot został stworzony do pracy z dziećmi. Zarówno jako edukator jak i, w przyszłości, asystent medyczny. Bobota zaprezentowali jego twórcy - inżynierowie z Politechniki Białostockiej.

Podczas drugiego wykładu uczniowie mogli na własne oczy zobaczyć z bliska żywe karaczany madagaskarskie oraz świerszcze, których to zachowanie m. in.  jest inspiracją dla programistów i które na co dzień są przedmiotem badań na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

Trzeci wykład był poświęcony  wiele mogącym małym robotom.
Naukowcy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, wykorzystujący nowoczesne technologie w badaniach owadów, przedstawili nam niewielkie roboty, których możliwości pozwolą w przyszłości zrozumieć złożone zachowania zwierząt.

DOBRY POCZĄTEK TYGODNIA
Wiadomości

Cytat na dobry tydzień:

Każdy ranek daje szansę na to, by wieczorem móc powiedzieć: to był szczęśliwy dzień.

Życzę owocnego tygodnia

dyrektor szkoły 

Magdalena Dołęgowska 

Znalezione obrazy dla zapytania buźki

Stypendia

                                                             STYPENDIUM SZKOLNE 2018/2019

 

 

       Wnioski o przyznanie stypendium można pobierać u pedagoga szkolnego.

Wypełnione dokumenty przyjmowane będą do 14.09.2018r.

 

        Miesięczna wysokość dochodu na osobę, w rodzinie ucznia ubiegającego się

o stypendium, nie może przekroczyć 528,00 zł. (świadczenie 500+ nie jest wliczane do tego dochodu)

Rozpoczęcie roku szkolnego

Znalezione obrazy dla zapytania rozpoczęcie roku szkolnego

Chcę wam życzyć na początek, by nauka szła jak z płatka,
żeby było tyle piątek ile pszczół na polnych kwiatkach. 
Żeby pochwał było tyle, ile szyszek w gęstym borze.
Żeby w szkole było milej, niż nad rzeką,  niż  nad morzem. 
Długopisy, wieczne pióra niechaj piszą mądrze, ładnie
I niech skrzypią tak jak żuraw kiedy błąd się gdzieś zakradnie. 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 

DNIA 3.09.2018R.

GODZINA 10 00

Msza Święta o godzinie 8 00

w pw. św. Szczepana w Katowicach

ZAPRASZAMY

Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna 


Wakacje

Znalezione obrazy dla zapytania wakacje

 

Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły się wakacje – czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy. Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły życzę , by wakacje były ciepłe i radosne. Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierajcie sił i "ładujcie akumulatory". Pamiętajcie o bezpieczeństwie!!!

Dyrektor Szkoły 

Magdalena Dołęgowska 

Egzaminy poprawkowe

Terminy egzaminów poprawkowych:

28.08.2018 r.  o godz. 9:00 język polski

28.08.2018 r. o godz. 9:00 fizyka

29.08.2018 r. o godz. 9:00 matematyka

Zakończenie roku szkolnego

Dnia 22 czerwca 2018 r. o godzinie 9:00 odbędzie sie uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

Msza Święta  na zakończenie roku szkolnego o godzienie 8:00

Bezpieczne wakacje!!!
Wiadomości

Znalezione obrazy dla zapytania bezpieczne wakacje ministerstwo

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

 

Warto również przypomnieć adres strony www.wypoczynek.men.gov.pl,na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci.

Program rządowy Dobry Start
Ważne informacje

Znalezione obrazy dla zapytania dobry start

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można składać już od 1 lipca.

Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie “Dobry Start” i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu “Dobry Start”

Informacja

Informujemy, że rusza nabór wniosków o stypendium ,,PRYMUS" - za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/18. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://katowice.eu/Strony/Stypendia-PRYMUS.aspx

Podsumowanie akcji "Wkręć się w pomaganie"

W roku szkolnym 2017/2018 młodzież SP nr 40 zebrała 11970 zakrętek.

Ia - 7603 - BRAWO!!!

I miejsce klasy gimnazjalne 4564.

Zaproszenie
Ważne informacje

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40
im. Jerzego Kukuczki 
w Katowicach
zaprasza Rodziców dzieci
rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 
na zebranie informacyjne, które odbędzie się 
12 czerwca 2018r. tj. w wtorek o godzinie 16 30

Znalezione obrazy dla zapytania zapraszamy napis

Znalezione obrazy dla zapytania buźka gif

Dyrektor Szkoły: p.Magdalena Dołęgowska 

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej: p.Karina Kriegler

Karta ŚKUP
Ważne informacje

UWAGA!!!

Przedłużono możliwość przejazdów bezpłatnych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej do 30.09.2018r.

 Uchwała nr 32/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 18/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 6/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 82/2017 z dnia 19.12.2017 roku w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.

Uchwała ta przedłuża możliwość przejazdów bezpłatnych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej dla dzieci i młodzieży, mających miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wieku od 7. do 16. roku życia do dnia 30.09.2018 roku,


Zebranie

 Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klasy 3b na zebranie, które odbędzie się 29 maja 2018 r. o godzinie 17.00

Dzień Mamy i Taty

DZIEŃ MAMY I TATY

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z okazji Dnia Mamy i Taty

dnia 28 maja 2018 r. o godz. 16.30 w auli.

W programie przewidziano występy artystyczne naszych najmłodszych uczniów i koncert w wykonaniu młodzieży.

Zapewniamy również słodką niespodziankęSmile

 

Samorząd Uczniowski Sz. P. nr 40

Mistrzostwa Katowic
Ważne informacje

Znalezione obrazy dla zapytania gratulacje

Dziewczyny z klasy IIa ( oddział gimnazjalny) zajeły 

I miejsce w Mistrzostwach Katowic Szkół Podstawowych w piłce ręczej dziewczat rocznik 2002 - 2004.

Gratulujemy!!!

Dyrektor szkoły : Magdalena Dołęgowska

Trener : p. Beata Andrzejczak 

Świetlik wyniki konkursu
Ważne informacje

Znalezione obrazy dla zapytania świetlik konkurs

WYNIKI: 

Z PRZYJEMNOSCIĄ INFORMUJEMY, ŻE NASI UCZNIOWIE 

DOMINIKA PANOL 1a SP

MATEUSZ GRZELAK 1a SP

ZDOBYLI WYRÓŻNIENIE

W OGÓLOPOLSKIM KONKURSIE NAUK PRZYRODNICZYCH " ŚWIETLIK" .

KONKURS JEST ORGANIZOWANY PRZEZ 

Fundację : Akademia Młodych Odkrywców z Krakowa 

Głównym celem Konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego. Konkurs skierowany jest do dzieci z najmłodszych klas, ponieważ to w tym czasie procesu kształcenia rozwijają się najważniejsze predyspozycje, zainteresowania i talenty.

Gratulujemy!!!!!!!!!!!

Dyrektor Szkoły : Magdalena Dołęgowska 

Opiekunowie: p. Karina Kriegler i p. Joanna Pietras

Karta ŚKUP
Ważne informacje

Znalezione obrazy dla zapytania śkup

Poniżej znajduje się link  dotyczący bezpłatnego wyrobienia karty ŚKUP.

http://www.kzkgop.com.pl/informacje/p-1-szybki-i-bezplatny-sposob-na-wyrobienie-karty-skup-dla-uczniow-w-metropolii.html

Uczniowie otrzymają od wychowawcy tokeny celem wyrobienia karty ŚKUP ze 100 % zniżką.Konsultacje

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców oraz opiekunów prawnych na konsultacje, które odbędą się 10 kwietnia 2018 r. od 17:00 do 18:00.

Zaproszenie
Wiadomości

ZAPROSZENIE

NA FINAŁ AKCJI:

„POMAGAMY BUDOWAĆ ŚWIETLIKOWO”- śląskie hospicjum dla dzieci.

 

KONCERT CHARYTATYWNY, z tej okazji, ODBĘDZIE SIĘ DNIA

10 KWIETNIA 2018 R. O GODZ. 18.00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40

PROGRAM:

 Przedstawienie paschalne „On żyje” – w wykonaniu Szkolnej Grupy Teatralnej oraz Absolwentów Gimnazjum nr 10

Występ wokalny Absolwentów Gimnazjum nr 10

Kiermasz Rękodzieła – wiosenne ozdoby dla domu i ogrodu i balkonu

Organizatorzy:

Samorząd Uczniowski

Szkoły Podstawowej nr 40

Znalezione obrazy dla zapytania świetlikowo

Wyniki rekrutacji
Ważne informacje

Wyniki rekrutacji !!!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. J. Kukuczki

w Katowicach

informuje, że do dnia 28.03.2018r. do sekretariatu szkoły wpłynęło 12 wniosków o przyjęcie ucznia do       1 klasy szkoły podstawowej.

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Termin dodatkowej rekrutacji ( postepowanie uzupełniające):

7.04.2018r. - 25.05.2018r.

Jednocześnie informujemy , że nabór do klasy I, IV i VII trwa do 25.05.2018r.

Życzenia
Wiadomości

Znalezione obrazy dla zapytania wielkanoc

 

Kiedy Wielka Noc nastanie

życzę Wam na Zmartwychwstanie

dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości

w dobrym sercu,

w jasnej duszy

i niechaj wszystkie żale zagłuszy

Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna

Wielkanocna Szlachetna Paczka
Wiadomości

 

Znalezione obrazy dla zapytania szlachetna paczka

Za nami Wielkanocna Szlachetna Paczka.

Kacper i Jego mama - Pani Emilia zostali obdarowani przez Uczniów, Nauczycieli i Pracowników Obsługi naszej szkoły!!!

Dziekujemy!!!

Dzień Patrona
Ważne informacje

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach dziekuje wszystkim zaangażowanym w obchody Dnia Patrona.

Znalezione obrazy dla zapytania podziekowania

KIERMASZ RĘKODZIEŁA

Od poniedziałku  (12 marca 2018 r.) zapraszamy do odwiedzenia naszego szkolnego Kiermaszu Rękodzieła.

Oferujemy  na nim prace uczniów, a dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na budowę  "Świetlikowa" -Centrum Opieki Dziennej, Fundacji Śląski Hospicjum dla Dzieci (KRS 0000324984) .

Samorząd Uczniowski.

Dzień Otwarty
Ważne informacje

Serdecznie zapraszamy na 

DZIEŃ OTWARTY 

w Szkole Podstawowej nr 40

im. Jerzego Kukuczki  w Katowicach

Znalezione obrazy dla zapytania kciuk

20 marca 2018r.

godzina 17 00

 

W programie:

- prezentacja szkoły

-występy

- zajęcia sportowe

- miła atmosfera

  Znalezione obrazy dla zapytania zapraszamy

Szkoła prowadzi nabór do klas I , IV, VII.

NABOR NA NOWY ROK SZKOLNY

Znalezione obrazy dla zapytania zapraszamy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 ogłasza od 1 marca do 28 marca 2018 r. z nabór do klasy pierwszej, czwartej oraz siódmej. Termin rekrutacji uzupełniającej od 17 maja do 24 maja 2018 r.

Więcej szczegółów znajduje się w zakładce "Dla ucznia i rodzica" - Nabór na rok szkolny 2018/2019.

REKOLEKCJE

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  26-28 LUTY 2018 R.

I DZIEŃ –Poniedziałek 26.02.2018 r.;

 

Szkoła

Kościół

 

Szkoła Podstawowa

nr 40

 

Zbiórka o godz. 8.30 i wyjście z wychowawcą do kościoła

 

9.00-11.00

Droga krzyżowa +Nauka

rekolekcyjna

Gimnazjum nr 10

 

9.00-11.30

Spotkanie z s. Teresą (gość),film o tematyce religijnej

12.00-13.00

Nauka rekolekcyjna

 

II DZIEŃ – Wtorek 27.02.2018 r.;

 

Szkoła

Kościół

Szkoła Podstawowa nr 40

 

Zbiórka o godz. 8.30 i wyjście z wychowawcą do kościoła

9.00-11.00

9.00 10.00–spotkanie z s. Teresą w Sali parafialnej

10.00 -11.00- Nauka rekolekcyjna w kościele

 

Gimnazjum nr 10

 

Zbiórka o 9.30 i wyjście z wychowawcą do kościoła

10.00 –Droga krzyżowa w kaplicy OO. Bonifratrów;

11.00 –spotkanie z s. Teresą w sali parafialnej ;

12.00 – Nauka rekolekcyjna +spowiedź św. w kościele

 

                                                                  II DZIEŃ- Środa 28.02 2018 R.

 

Szkoła

Kościół

Szkoła Podstawowa

nr 40

Zbiórka o godz. 8.30 i wyjście z wychowawcą do kościoła

10.00- 11.30 –film o tematyce religijnej

9.00 – Msza św.

10.00 -powrót do szkoły na film

Gimnazjum

nr 10

Zbiórka o godz. 8.30 i wyjście z wychowawcą do kościoła

9.00 – Msza św.

10.00-11.00- Podsumowanie rekolekcji

11.00- Spotkanie z s. Teresą w sali parafialnej

*Szkolne rekolekcje wielkopostne rozpoczynają się i kończą w szkole;

*Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach z katechezy, biorą udział w zajęciach na terenie świetlicy szkolnej;

 

Dzień Babci i Dziadka

Dziękujemy wszystkim za wspólne świętowanie Dnia Babci i Dziadka.

Samorząd Uczniowski i opiekunowie Smile

MEDIDEST
Wiadomości

W dniu 17 listopada 2017r.  jedenastu uczniów naszej szkoły uczestniczyło w ogólnopolskim konkursie wiedzy o człowieku i jego zdrowiu - MEDITEST 2017

A oto wyniki konkursu, które otrzymaliśmy tuż przed feriami:

Ranking uczniów naszej szkoły:

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce w Polsce

Zdobyte punkty

1.

SZPAKOWSKA ZUZANNA

18

42

2.

REIMANN MAŁGORZATA

20

40

3.

SATERNUS JAGODA

26

34

4.

SIKORA KAMIL

26

34

5.

MAZURCZAK MICHALINA

27

33

6.

SIKORA KRZYSZTOF

27

33

7.

CHROMY MARTYNA

28

32

8.

PELC SZYMON

33

27

9.

THEIL ZUZANNA

36

24

10.

KRYSZCZYSZYN MARTA

37

23

11.

CHMIELIŃSKI MAREK

40

20

 

Wszyscy nasi uczniowie – uczestnicy konkursu - otrzymują dyplomy uznania, potwierdzające udział w konkursie MEDITEST.

Serdecznie wszystkim gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie!

 

Koordynatorzy konkursu w szkole: Aleksandra Kwiczała i Karina Kriegler

Święto Kartofla

Znalezione obrazy dla zapytania ziemniak

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ŚWIĘTO KARTOFLA

W DNIU 5.10.2018R

Dyrektor szkoły, SU, Rada Pedagogiczna

FERIE!!!

BEZPIECZNYCH I RADOSNYCH FERII

ŻYCZY DYREKTOR SZKOŁY 

MAGDALENA DOŁĘGOWSKA

Znalezione obrazy dla zapytania zyczenia na ferie

Bezpieczne ferie 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach, informuje o rozpoczynającej się akcji „Bezpieczne ferie 2018”, której celem jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie woj. śląskiego poprzez prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie bezpiecznych zachowań zdrowotnych. (ULOTKA)

 

Zebrania

Przypominamy, że w dniu 23 stycznia 2018 r. o godzinie 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami.

Serdecznie zapraszamy

INFORMACJA

ZAPROSZENIE

 

             Serdecznie zapraszamy na przedstawienie jasełkowe przygotowane przez uczniów naszej szkoły, które odbędzie się dnia 23 stycznia 2018 r. o godz. 16.30 w auli szkoły. Szczególnie serdecznie zapraszamy wszystkie Babcie i Dziadków z okazji ich święta. Dla wszystkich  przewidziano słodki poczęstunekSmile

 

 

                                                                                                         Samorząd Uczniowski

                                                                                   i opiekunowie SU                                    

Podsumowanie koncertu "Dla Kuby"

Podczas koncertu "Dla Kuby" zebraliśmy 783,66 zł.

Dziękujemy uczniom, absolwentom, gościom. Patrząc na Wasze zaangażowanie w organizację koncertu, aż chce się zacytować M.Gorkiego "Człowiek to brzmi dumnie".

Zdjęcia:
link 1
link 2
link 3
link 4
link 5
link 6
link 7

Krystyna Polańska i Karolina Wittman

Relacja " Szlachetna Paczka"

Szlachetna Paczka

Relacja z wręczenia paczki Rodzinie.
Przyjechaliśmy do rodziny późnym popołudniem. Kacperek nie umiał się nas doczekać – wcześniej dzwonił, a później, jak tylko podjechaliśmy, od razu zbiegł na dół. Paczek było sporo, więc już to zaskoczyło rodzinę. Mama z synem od razu zabrali się na otwieranie paczek. Kacpra najbardziej ucieszyła hulajnoga - cały czas się nią bawił podczas naszej wizyty, a to pozwoliło choć trochę odwrócić uwagę od reszty prezentów. Pani Emilia najbardziej cieszyła się z dużej ilości jedzenia, bo Kacper w ostatnim czasie sporo je i nie będzie musiała się martwić, czy będzie miała co włożyć do garnka. Była też zaskoczona lodówką, której tak na prawdę się nie spodziewała. Nie mogła również uwierzyć, że dostała skórzaną kurtkę, o której marzyła już od tak dawna. Kobieta raczej nie okazuje publicznie uczuć, a mimo to i uroniła łezkę, którą oczywiście starała się ukryć :). Rodzina byłą bardzo szczęśliwa, cieszyła się każdej, nawet najmniejszej rzeczy. Dzięki takim ludziom na nowo uwierzyła w dobro, w bezinteresowną pomoc i w drugiego człowieka. Pani Emilia stwierdziła, że nie spodziewała się, że otrzymają tyle dobra od obcych im ludzi. Na koniec nie umieliśmy się rozstać - było sporo emocji, nawet mimo tego, że kobieta starała się je ukrywać. Mimo wszystko to przede wszystkim radosny, uśmiechnięty i ciekawy Kacperek skradł wszystkim serca.
Co chce przekazać wolontariusz?
Od siebie mogę bardzo podziękować za każdą rzecz z osobna i wszystkie razem. Jesteście wspaniałymi nauczycielami i dziećmi, które pod okiem takich pedagogów wyrosną na dobrych ludzi. Z radości chciało mi się płakać podczas naszego spotkania. Cieszę się, że są tacy ludzie na świecie. Bardzo dziękuję, bo dzięki Wam wierzę, że są jeszcze ludzie dobrego serca. Zdrowych, wesołych i rodzinnych świąt dla Wszystkich. Mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu będziecie mieć siłę i chęci do pomocy. Pozdrawiam!
Co chce powiedzieć od siebie Rodzina?
Dziękują bardzo za każdą rzecz i zaangażowanie w przygotowanie paczki. Dziękują za wszystko i każdą rzecz osobno. Życzą zdrowych, wesołych świąt.Spotkanie

Zapraszamy Rodziców , Uczniów Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

na spotkanie „Narkotyki i Nastolatki” prowadzone przez terapeutę Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii – panią Anitę Stachowiak, które odbędzie się w ramach konsultacji,  dnia 19.12.2017r. o godzinie 17 00  w sali nr 16 .

 

SZLACHETNA PACZKA

Zdjęcie użytkownika Samorząd Uczniowski - Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach.

ZA NAMI KLEJNY FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI!!!!

SERDECZNIE DZIEKUJĘ WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM!!!!

"Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym"

DZIEKUJĘ!!!!!!!!Innocent

DYREKTOR SZKOŁY Magdalena Dołegowska

Koncert charytatywny
Wiadomości

Zdjęcie użytkownika Samorząd Uczniowski - Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach.

SZLACHETNA PACZKA
Wiadomości

Znalezione obrazy dla zapytania szlachetna paczka

Już po raz czwarty bierzemy udział w " Szlachetnej Paczce".

Pomagamy kolejnej Rodzinie!!

Szczegółowych informacji udziela Pani Grażyna Stanek - Czerny.

"Szczęście osiąga się przez ofiarę". (Jan Paweł II)

ZASZCZEP SIĘ!!!
Ważne informacje

Zebrania z Rodzicami
Ogłoszenia dyrekcji

7 listopada 2017r. o godzinie 17:00 odbedą się zebrania z Rodzicami.

W ramach zebrań  zapraszamy Państwa  o godzinie 16.30 na spotkanie z Panią Agatą Grochowiecką, pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5  w Katowicach oraz sierżantem Adrianem Sawą z II Komisariatu Policji w Katowicach. Zaproszeni goście poruszą temat bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy oraz odpowiedzialności prawnej w internecie. Po spotkaniu zainteresowani rodzice będą mogli indywidualnie porozmawiać z prelegentami.

ZAPRASZAMY!!!

Projekty Edukacyjne
Wiadomości

Propozycje tematów projektów realizowanych w szkole w roku szkolnym 2017/2018

 

   
l. p
 temat projektu  nauczyciel
przedmiot/charakter projektu

1

Samorząd terytorialny

K. Polańska

historia

2

eTweeting

G. Stanek-Czerny

język angielski

3

Szlachetna paczka

opiekunowie SU

 

4

Organizacja rozgrywek piłki ręcznej

B. Andrzejczak

wychowanie fizyczne

   
   
INFORMACJA

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na pierwsze w tym roku szkolnym spotkania

z wychowawcą , które odbędą się 19 września 2017 roku o godzinie 17.00

klasa 1a - sala 29

klasa 2a - sala 7

klasa 3a - sala 18

klasa 3b - sala 17 

Stypendia

STYPENDIUM SZKOLNE 2017/2018

 

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym   w formie stypendium składają wnioskodawcy  w terminie 1 – 15 września 2017 r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty określonej w przepisach art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy społecznej, aktualnie 514,00 zł.

Dochody winny być wykazane za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, czyli za sierpień 2017r.

Świadczenie 500+, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. poz.195) nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa  do stypendium szkolnego.

Wnioski składa się u pedagoga szkolnego.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r.

 

Klasy I szkoły podstawowej - 9.00

Klasy II i III gimnazjum - 10.00

 

Świetlica czynna od 7.00 do 17.00

Logowanie
 
 
Rejestracja
Zapomniane hasło
Š
Dla Ucznia i Rodzica

Godziny dzwonków

Plan lekcji obowiązujący od 03.09.2018

Dodatkowe zajęcia 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Zebrania i konsultacje 2018/2019

Ważne terminy [.pdf]

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Nabór na rok szkoły 2019/2020

Nabór do klasy sportowej na rok szkoły 2019/2020

Ważne informacje dla rodziców

Projekty edukacyjne 2018/2019

Losy Absolwentów

Reforma edukacji

Prawo szkolne

Ewaluacja wewnętrznaKontakt

Portale edukacyjne

Sport

Ekologia i chemia

Zasady żywienia w szkole

Informacje dla ucznia i rodzica

Wygenerowano w sekund: 0.49 - 521 zapytań MySQL 2,254,720 unikalne wizyty